صفحه اصلی  جعبه سیاه هواپیمای تهران یاسوج پیداشد!!
کد : 356 تاریخ : اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

'.get_the_title().'

جعبه سیاه هواپیمای تهران یاسوج پیداشد!!

جعبه ی سیاه هواپیمای تهران – یاسوج تحویل دادستانی می‌شود. نماینده کمیسیون اصل ۹۰ بر مراحل بازخوانی نظارت می‌کند. پارسایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: جعبه سیاه هواپیما کاملا سالم و تحویل دادستانی می شوند. کارشناس و در صورت نیاز یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در بازخوانی این دستگاه‌ها حضور دارند و نظارت کامل خواهند داشت.