صفحه اصلی  لباس کار دوتکه صددرصد کتان


لباس کار دوتکه صددرصد کتان

?تهویه بی‌نظیر!!
?ویژه جوشکاران و کارکنان خطوط فنی
?تار و پود پیوسته (تراکم و شستشوی عالی)
?بدون آبرفت، سفارشی‌دوزی در انواع رنگ‌ها
?حداقل سفارش (۵۰ دست)
 بازرگانی کالامان
 ۰۲۱۸۸۸۶۷۱۷۴-۶