صفحه اصلی  لباس کار دوتکه صددرصد کتان


لباس کار دوتکه صددرصد کتان

🔺تهویه بی‌نظیر!!
🔺ویژه جوشکاران و کارکنان خطوط فنی
🔺تار و پود پیوسته (تراکم و شستشوی عالی)
🔺بدون آبرفت، سفارشی‌دوزی در انواع رنگ‌ها
🔺حداقل سفارش (۵۰ دست)
 بازرگانی کالامان
 ۰۲۱۸۸۸۶۷۱۷۴-۶