صفحه اصلی  تبر عایق برق آمریکایی Raixax (آماده تحویل)


تبر عایق برق آمریکایی Raixax (آماده تحویل)

🔺آلیاژ اختصاصی 
🔺دارای تاییدیه مقاومت در برابر ۵۰/۰۰۰ ولت از پژوهشگاه وزارت نیرو
🔺 طراحی ارگونومیک عملیات سنگین
🔺 دارای کد رجیستری اختصاصی در سایت تولیدکننده 
🔺 وارانتی دسته چوبی
ارائه دهنده: فروشگاه ایمن‌سازان فرید
🈴 ۰۲۱۵۵۶۸۸۳۵۳-۶