صفحه اصلی  تبر عایق برق آمریکایی Raixax (آماده تحویل)


تبر عایق برق آمریکایی Raixax (آماده تحویل)

?آلیاژ اختصاصی 
?دارای تاییدیه مقاومت در برابر ۵۰/۰۰۰ ولت از پژوهشگاه وزارت نیرو
? طراحی ارگونومیک عملیات سنگین
? دارای کد رجیستری اختصاصی در سایت تولیدکننده 
? وارانتی دسته چوبی
ارائه دهنده: فروشگاه ایمن‌سازان فرید
? ۰۲۱۵۵۶۸۸۳۵۳-۶