صفحه اصلی  توجه ویژه به سرفصل های بودجه ای ایمنی و آتش نشانی شهرداری ها
کد : 2563 تاریخ : 

'.get_the_title().'

توجه ویژه به سرفصل های بودجه ای ایمنی و آتش نشانی شهرداری ها

طیبه خلیلی در نشست گرامیداشت روز شهرداری و دهیاری اظهار کرد: ۵۳ درصد جمعیت استان در شهرها زندگی می کنند و بودجه سال گذشته شهرها ۴۷۰ میلیارد تومان بوده که در سال جاری به ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه ۱۰۶ درصد بودجه ۹۷ تحقق یافت، افزود: سه هزار و ۸۸۵ کارمند و کارگر در بدنه شهرهای استان به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانی فعالیت می کنند.
خلیلی گفت: اداره کل شهری و شوراها کمیته های مختلف بازرسی، عوارض، حقوقی، آتش نشانی، فناوری اطلاعات و شورای اداری و استخدامی را تشکیل داده است.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ بازرسی و سرکشی از شورها و شهرداری های استان در سال ۹۷ داشتیم، اضافه کرد: هشت شهرداری استان فاقد هرگونه درآمد پایدار هستند.
خلیلی با بیان اینکه در سال ۹۸ تاکنون ۳۱ میلیارد تومان به شهرداری های استان از قِبل ارزش افزوده و سیل کمک شده است، گفت: شهرداری های استان در سیل همراه ترین بخش در زمینه همکاری با مدیریت بحران بودند. بنابراین باید در سرفصل های بودجه توجه ویژه به تقویت ایمنی و آتش نشانی و بحران آنها شود.