صفحه اصلی  تحکیم جایگاه حاکمیتی HSE در صنعت پتروشیمی
کد : 2534 تاریخ : 

'.get_the_title().'

تحکیم جایگاه حاکمیتی HSE در صنعت پتروشیمی

داوود عمادی سرپرست جدید مدیریت HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱۹ اسفند در آیین معارفه خود اظهار کرد: نگاه مدیران عالی وزارت نفت و شرکت های تابعه به مجموعه واحدهای HSE فعال در صنعت پتروشیمی، نگاهی همراه با احترام است و با توجه به فعالیت های انجام شده در سال های اخیر؛ زمینه رشد، توسعه و تعالی HSE مهیا است.

وی با تاکید بر این که با همکاری و تعامل با مدیریت های مختلف به دنبال تحکیم جایگاه HSE در صنعت پتروشیمی هستیم، گفت:

باید قوانین و دستورالعمل های تدوین شده را با جدیت در تمامی سطوح صنعت اجرایی کنیم.

عمادی ادامه داد:

ارزیابی بازدید و نظارت ها باید تقویت شود و خوشبختانه با توجه به این که نقش و جایگاه حاکمیتی HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۸۹ مصوب شده است، ما یک گام جلوتر هستیم و اکنون در گام نخست باید الزام های نقش حاکمیتی را تعریف کنیم.
وی به ضرورت توجه بحث HSE و پدافند غیرعامل در مناطق عسلویه و ماهشهر، به دلیل تاثیرپذیری شرکت ها از یکدیگر اشاره کرد و گفت: مدیریت در شرایط اضطراری دارای اهمیت ویژه ای در این مناطق است.
سرپرست مدیریت HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: اجرای طرح صلاحیت حرفه ای باید در صنعت پتروشیمی اجرا شود و افرادی که دارای صلاحیت های حرفه ای لازم هستند در بخش های مختلف فعالیت کنند.