صفحه اصلی  راهنمای ایمنی در آزمایشگاه منتشر می شود
کد : 2517 تاریخ : 

'.get_the_title().'

راهنمای ایمنی در آزمایشگاه منتشر می شود

کتاب «راهنمای ایمنی در آزمایشگاه» تالیف سازمان ایمنی و بهداشت شغلی ایالات متحده OSHA با ترجمه دکتر محمدرضا تنهایی اهری و اشکان افراژه به زودی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی راهی بازار نشر می شود. در بخشی از کتاب می خوانیم:
کارفرمایان باید موارد زیر را انجام دهند: ارائه وقت پزشکی برای همه کارکنانی که با مواد شیمیایی مواجه شدند به منظور معالجه توسط یک متخصص که شامل هرگونه معاینه و بررسی ضروری است.
ارائه زمانی برای مشاوره توسط یک پزشک متخصص به منظور تعیین معاینه مورد نیاز در زمانیکه نشت، انفجار یا وقایع دیگر که احتمالا یک فرد در آزمایشگاه تجربه می کند.
ارائه وقت پزشکی و معاینه توسط پزشک حاذق در زمان مشاهده علائم و نشانه های مرتبط با مواد شیمیایی خطرناک برای فردی که در آزمایشگاه ممکن است با آن مواجه شده باشد.
ارائه مشاوره و معاینات پزشکی رایگان به کارکنان و پرداخت حقوق در زمان معالجه و…
این کتاب با ترجمه دکتر محمدرضا تنهایی اهری، دانشیار دانشگاه آزاد و اشکان افراژه، در ۱۲۷ صفحه و شمارگان هزار نسخه به زودی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منتشر می شود.