صفحه اصلی  تصاویر نخستین بازارچه ایمنی و آتش نشانی در مجتمع نگین رازی (مراسم افتتاحیه و روز اول )


تصاویر نخستین بازارچه ایمنی و آتش نشانی در مجتمع نگین رازی (مراسم افتتاحیه و روز اول )

در اولین روز برگزاری بازارچه که با حضور جمعی از سران سر شناس عرصه ایمنی و آتش نشانی صورت گرفت مراسم روبان چینی توسط رئیس محترم اتحادیه ایمنی و آتش نشانی جناب آقای مصطفی زاده و هیئت مدیره محترم مجتمع نگین رازی صورت گرفت .