صفحه اصلی  اولین نشست فعالان کسب و کار ایمنی


اولین نشست فعالان کسب و کار ایمنی

اولین نشست فعالان کسب و کار ایمنی با موضوع همراهی در برپایی باشکوه “بازارچه ایمنی و آتش نشانی نگین رازی” در مجموعه تالارهای سانلی (زیرمجموعه هلدینگ موذن) برگزار شد.
بازارچه ایمنی و آتش نشانی ، ۱۰ و ۱۱ بهمن با مشارکت ۱۰۰ شرکت و فروشگاه تخصصی، در بازار تخصصی نگین رازی تهران برپا می گردد.