صفحه اصلی  اولین بازارچه ایمنی !!!


اولین بازارچه ایمنی !!!

با توجه به روند توسعه حوزه ایمنی کشور و با دیدگاه پیشرفت و تسریع در روند رشد و تعامل بین صاحبان برند و تولید کنندگان مجتمع نگین رازی در نظر دارد اولین بازارچه ایمنی و آتش نشانی را در مجتمع برگزار نماید ،در این بازارچه اصلی ترین وارد کنندگان و تولید کنندگان این حوزه حضور دارند و بازدید کنندگان کلیه کار فرمایان و همکاران در تهران و شهرستان می باشد. اولین بازارچه اختصاصی صنعت ایمنی و بهداشت فردی
لوازم و اتصالات آتشنشانی ، سیستم های اعلام و اطفاء حریق
تجهیزات امداد و نجات علائم هشدار دهنده و ترافیکی
خدمات مهندسی ( HSE )، کالیبراسیون و طب صنعتی