صفحه اصلی  دانلود مقالات ISI درباره دود
کد : 1839 تاریخ : 

'.get_the_title().'

دانلود مقالات ISI درباره دود

دود به ذرات معلق حاصل از احتراق ناقص سوخت گفته می‌شود. اغلب افراد فکر می کنند دود همان گاز است. اگرچه دود شامل گازهایی نیز می باشد، اما آنچه به شکل دود می بینید در واقع میلیون ها ذره ی کوچک است که در گازهایی معلق می باشند. خودِ گازها نامرئی اند. دود بر اثر سوختن ناقص ایجاد می شود. آنچه ذرات جامد دود را می سازد به نوع ماده ای که می سوزد بستگی دارد. دود ناشی از موتور اتومبیل ها و کارخانه ها در بیشتر شهرها و شهرک های صنعتی مشکلی بزرگ محسوب می شوند. چون ذرات دود وارد ریه و مجرای تنفسی شده و سلامت ما را به خطر می اندازد. همچنین دود، علت اصلی مرگ و میر در آتش سوزی های داخلی (محیط بسته) به دلیل آسیب های حرارتی، مسمومیت و سوزش ریه ناشی از مونوکسید کربن و سایر محصولات احتراق می باشد. کاربردها: دود در پزشکی: استشمام هر نوع دود، بطور کلی برای سلامتی انسان خطر آفرین است. انواع دودها می‌توانند بر سلامتی ریه، قلب، چشم و عروق تاثیرمنفی گذاشته و حتی موجب پوکی استخوان‌ها شوند. با اینحال، دود درمانی، یکی از روشهای درمانی طب قدیم ایران است. امروزه نیز از دود اسپند برای گندزدایی استفاده می‌شود. در همین راستا، از دود برای ماندگاری طولانی و گندزدایی در ماهی دودی استفاده می‌گردد. در سایر علوم: ذرات دود می‌توانند یکی از عوامل ایجاد اثرات گلخانه‌ای و گرم شدن زمین باشند. همچنین پدیده مه‌دود فتوشیمیایی نیز از آثار بافاصله آن است. در هنر: علاوه بر نقاشی با دود، دود در هنر عکاسی نیز کاربرد فراوان دارد. در سیاست: برای تعیین پاپ جدید، رسم بر این است که کاردینال‌ها در مجمعی تصمیم گیری می‌کنند. برخاستن دود سیاه به نشانه مذاکره و برخاستن دود سفید به نشانه تفاهم تعبیر می‌شود. این مفهوم به روابط سیاسی سایر افراد، احزاب و کشورها نیز توسعه داده شده‌است.