صفحه اصلی  ۱۴ دستگاه درپرونده پلاسکو مقصر هستند
کد : 17 تاریخ : 

'.get_the_title().'

۱۴ دستگاه درپرونده پلاسکو مقصر هستند

جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران می‌گوید براساس گزارش هیأت کارشناسان پرونده پلاسکو،۱۴ دستگاه و نهاد خصوصی،عمومی و دولتی مقصر شناخته شدند

منبع: ایسنا