صفحه اصلی  استاندارد NFPA چیست؟ (جامع ترین مقاله)
کد : 1537 تاریخ : 

'.get_the_title().'

استاندارد NFPA چیست؟ (جامع ترین مقاله)

NFPA انجمن ملی آتشنشانی امریکا American National Fire Protection Association  می باشد.

NFPA استانداردها و اسنادی را جهت ایمنی در مقابل آتش وضع و منتشر می کند. در مقایسه با سایر سازمانهای مشابه، NFPA و استانداردهایش ارجحیت دارند و تمام سازمانهای مشابه نیز به استانداردهای آن احترام می گذارند و به عنوان یک مرجع می شناسند. اغلب سازندگان پمپ های آتشنشانی به دو دلیل زیر سعی می کنند از استانداردهای NFPA تبعیت نمایند:

الف) استاندارد NFPA قابل احترام ترین و سختگیرانه ترین استاندارد جهان در این زمینه می باشد.

ب) از آنجا که سایر سازندگان تجهیزات مانند تولیدکنندگان آبپاش های اتوماتیک، کابین های آتش و سیستم های خاموش کننده از این استاندارد تبعیت می کنند، در صورت ساخت پمپ ها مطابق با این استاندارد هیچگونه عدم انطباقی در کارکرد تجهیزات بوجود نمی آید.

پمپ های آتشنشانی

شايد پمپ هاي آتشنشاني بحراني ترين بخش در تجهيزات آتشنشاني نصب شده در يك مجموعه باشند. پمپ هاي آتشنشاني انواع و اندازه هاي مختلفي دارند. در موردي كه فشار تغذيه آب عمومي براي فعال كردن اسپرينكلرها خيلي كم است يا انشعاب آب عمومي تامين نشده است، استفاده از پمپ هاي آتشنشاني ضروري مي شود. در مورد نخست، براي تقويت فشار آب عمومي و فعال كردن اسپرينكلرها، يك پمپ آتشنشاني تقويت کننده نصب مي شود. در مورد بعدي، پمپ هاي آتشنشاني به يك مخزن آب اختصاصي (مخزن ذخيره، خليج، رودخانه، يا …) متصل خواهد شد تا فشار آب مورد نياز براي مصارف آتشنشاني را تامين كند. بيشتر پمپ هاي آتشنشاني محرك هاي ديزل يا الكتريكي دارند، اگرچه بعضي از آنهايي كه پيش از سال ۱۹۷۴ ساخته شده اند با موتورهاي بنزيني يا ماشين هاي بخار به حركت در مي آيند (البته اين مورد به ندرت ديده مي شوند).

پمپ هاي آتشنشاني تقويت فشار معمولا الكتريكي هستند در حاليكه استفاده از پمپ هاي ديزل براي مخازن آب اختصاصي مرسوم تر مي باشند. محدوده ظرفيت پمپ ها از gpm 25 تا gpm 5000 و بيشتر و محدوده فشار آنها از psi 50 تا psi 125 و بيشتر تغيير مي كند.

بعضي از آنها از نوع توربيني با محور عمودي هستند در حاليكه بقيه، پمپ هاي گريز از مركز هستند، “استاندارد NFPA20 با نام پمپ هاي ايستگاهي براي محافظت در برابر آتش” (ويرايش ۱۹۹۹) در حكم مرجعي موثق، آخرين الزامات و ساير اطلاعات را درباره پمپ هاي آتشنشاني ارائه مي دهد. ضمائم A و B – كه جزو استاندارد NFPA20 نيستند – رئوس ارزشمندي درباره طراحي، نصب، آزمايش و نگهداري و عيب يابي پمپ هاي آتش نشاني بيان مي كنند.

استاندارد NFPA  چیست؟

NFPA انجمن ملی آتشنشانی امریکا American National Fire Protection Association  می باشد. NFPA استانداردها و اسنادی را جهت ایمنی در مقابل آتش وضع و منتشر می کند. در مقایسه با سایر سازمانهای مشابه، NFPA و استانداردهایش ارجحیت دارند و تمام سازمانهای مشابه نیز به استانداردهای آن احترام می گذارند و به عنوان یک مرجع می شناسند. اغلب سازندگان پمپ های آتشنشانی به دو دلیل زیر سعی می کنند از استانداردهای NFPA تبعیت نمایند:

الف) استاندارد NFPA قابل احترام ترین و سختگیرانه ترین استاندارد جهان در این زمینه می باشد.

ب) از آنجا که سایر سازندگان تجهیزات مانند تولیدکنندگان آبپاش های اتوماتیک، کابین های آتش و سیستم های خاموش کننده از این استاندارد تبعیت می کنند، در صورت ساخت پمپ ها مطابق با این استاندارد هیچگونه عدم انطباقی در کارکرد تجهیزات بوجود نمی آید.

استاندارد NFPA 20 چیست؟

NFPA 20 استانداردی در رابطه با پمپ های آتشنشانی می باشد. این استاندارد قوانینی جهت نصب و عملکرد پمپها، موتورهای محرکه، کنترلرها و اجزای کمکی آنها دارد.

FM چیست؟

<p”>FM واحد فنی مستقل شرکت Factory Mutual Insurance  است که تأییدیه عملکرد برای سیستم ها و تجهیزات با ریسک بالا صادر می کند.

در پمپ های آتشنشانی، تأییدیه FM جزو الزامات و نیازمندی های NFPA می باشد. معمولاً وجود تأییدیه FM نشاندهنده آن است که محصول نسبت به محصولات مشابه از کیفیت خیلی بالاتری برخوردار است.

جزییات ساختار پمپ های آتشنشانی مطابق با استاندارد NFPA 20

الف) خصوصیات پمپ های آتشنشانی

به خاطر اهمیت ویژه پمپ های آتشنشانی، NFPA استانداردهایی هم برای متریال و هم برای منحنی های عملکرد این پمپ ها وضع کرده است. یک پمپ آتشنشانی باید مطابق با استاندارد NFPA 20 باشد. به نظر می رسد خصوصیات و منحنی عملکرد پمپ های آتشنشانی متفاوت از نمونه های دیگر می باشد. به عبارت دیگر پمپ های دیگر صنایع با توجه به ماکزیمم بازده و مسائل اقتصادی انتخاب می شوند اما در پمپ های آتشنشانی این موضوع از اهمیت اول برخوردار نیست. پمپ های آتشنشانی برای عملکرد مطمئن در تمام عمر طراحی می شوند. ماکزیمم ایمنی و معیارهای فشار خروجی کل از اهمیت بالایی در این پمپ ها برخوردار است.

اساس پمپ هاي آتش نشاني

برخي از اصول بنيادين عبارتند از:

۱-     انتظار مي رود كه اين پمپ ها فشاري معادل ۱۴۰-۱۲۰ درصد نامي خود را (در شرايط نرخ جريان صفر) ايجاد كنند.

۲-     نقطه نامي پمپ، فشار و جريان معادل ۱۰۰ درصد فشار و جريان نامي را ايجاد مي كند.

۳-     بيشترين نرخ جريان مورد انتظار از يك پمپ آتش نشاني، نرخ جرياني معادل ۱۵۰ درصد نرخ جريان نامي در فشاري معادل ۶۵ درصد فشار نامي است.

ويژگي هاي اين سه نقطه، به تعريف منحني مشخصه پمپ براي يك پمپ آتش نشاني خاص كمك مي كنند.

اندازه مناسب يك پمپ آتشنشاني چقدر است؟ پاسخ هاي فراواني براي اين پرسش وجود دارد ولي بيشتر متخصصان معتقدند كه يك پمپ آتشنشاني بايد به اندازه اي بزرگ باشد كه بتواند آب كافي (جريان و فشار) براي بيشترين جريان مورد انتظار از هر اسپرينكلر منفرد يا يك سيستم سيلابي همچنين يك مقدار اضافه (شيلينگ آتشنشاني) براي نيازهاي اطفاء حريق، را تامين كند. مثلا، اگر بيشترين تقاضاي اسپرينكلر gpm 1000 در فشار psi 60 باشد و تقاضاي مورد نياز (شيلنگ آتش نشاني) gpm 500 باشد، آنگاه تامين دست كم gpm 1500 نرخ جريان در فشار psi 60 از مجموعه اي از پمپ آتش نشاني و آب عمومي يا مخزن اختصاصي انتظار مي رود. اما در واقع درباره اندازه يك پمپ آتشنشاني يك پاسخ اساسي كه براي همه موارد مناسب باشد، وجود ندارد. بعضي از بيمه گذاران و مراجع داراي قدرت اجرايي ترجيح مي دهند كه نرخ تقاضاي بيشترين جريان از نقطه كاركرد نامي پمپ (۱۰۰ درصد جريان و فشار) تجاوز نكند، اما ديگران مقداري بين نقطه نامي و نقطه بيشينه جريان را مي پذيرند كه البته به ندرت نقطه بيشينه جريان پذيرفته مي شود.

همچنين نصب يك پمپ اضافي در واحدهاي خيلي بزرگ كار متداولي است زيرا حتي اگر يكي از پمپ ها دچار مشكل شود يا براي تعمير خارج از سرويس باشد، در زمينه تامين آب كافي مشكلي وجود نخواهد داشت. اگرچه پمپ آتش نشاني الكتريكي، مطمئن است ولي به شدت به در دسترس بودن منبع تغذيه الكتريكي قابل اعتماد وابسته است. پمپ هاي آتش نشاني ديزل نيز قابل اطمينان هستند اما آنها نيز به منبع تغذيه خاص خودشان (سوخت ديزل) نيازمندند. روش متداول و مطمئن براي واحدهاي بزرگ، استفاده همزمان از يك پمپ الكتريكي و يك پمپ ديزل آتش نشاني است.

ب) انواع پمپ های آتشنشانی

پمپ های آتشنشانی مورد تأیید استاندارد NFPA 20 چهار گونه هستند:

۱-     پمپ های سانتریفوژ تک طبقه افقی Horizontal End Suction Centrifugal Pump

۲-     پمپ های عمودی خطی Vertical In-Line Pump

۳-     پمپ های اسپلیت کیس یا همان پمپ های دو مکشه Horizontal Split-Case or Double Suction Centrifugal Pump

۴- پمپ های عمودی توربینیVertical Turbine Pump

هر کدام از پمپ های فوق به گونه های مختلفی تقسیم می شوند. مثلاً پمپ های عمودی خطی به انواع کوپلینگی صلب و کوپلینگی انعطاف پذیر تقسیم می شوند و همینطور بقیه موارد که می توان به استاندارد NFPA 20 مراجعه نمود.

پ) متریال پمپ های آتشنشانی

پوسته پمپ با توجه به فشار کاری پمپ، پوسته پمپ ممکن است چدن خاکستری GG 25، GGG 40، چدن نشکن، برنز و یا استنلس استیل ریخته گری شده
پروانه بر طبق استاندارد NFPA 20 و UL 448-FM 1311، پروانه پمپ های آتشنشانی یا باید برنز باشند و یا استنلس استیل. پروانه چدنی هرگز نباید در پمپ های آتشنشانی استفاده گردند.
محور محور پمپ باید استنلس استیل باشد. بعلاوه استانداردهای FM 1311 و UL 448 قوانین واضحی جهت طراحی محور پمپ های آتشنشانی عنوان کرده اند.
آببندی

نوار گرافیتی (نوع بدون آزبست)

یاتاقانها بلبرینگ های روانکاری شده با گریس. بلبرینگ ها باید به حد کافی استحکام داشته باشند تا حداقل ۵۰۰۰ ساعت در ماکزیمم بار دوام آورند.

ت) منحنی عملکرد پمپ های آتشنشانی

بر طبق استاندارد NFPA 20 منحنی مشخصه پمپ های آتشنشانی به صورت زیر تعریف می شود:

الف) هد شات اف . برای تمامی انواع پمپ، هد نقطه شات اف نباید از ۱۴۰ درصد هد نقطه کاری تجاوز نماید.

ب) دبی و فشار نقطه کاری. منحنی مشخصه پمپ باید از محل تلاقی دبی و فشار نقطه کاری و یا بالاتر از این نقطه عبور نماید. به عبارت دیگر در پمپ های آتشنشانی تلرانس منفی برای پمپ مجاز نمی باشد.

پ) بار اضافی. منحنی عملکرد پمپ باید به گونه ای باشد که در دبی های بیش از ۱۵۰ درصد نقطه کاری، هد پمپ بیش از ۶۵ درصد افت نکند.

ث) تأثیر طراحی پروانه روی منحنی عملکرد پمپ های آتشنشانی.

پروانه پمپ ها بر اساس نوع کاربردشان برای هدهای پایین، متوسط و بالا طراحی می شوند. در شکل های زیر تأثیر طراحی پروانه بر مشخصه های فشار و دبی نشان داده شده است.

ج) سایر خصوصیات پمپ های آتشنشانی

– تمام اندازه گیریها و محاسبات باید برای آب تمیز با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد انجام شود.

– برای حالتی که دبی به ۱۵۰ درصد نقطه کاری می رسد، توان مورد نیاز موتور می بایست مشخص شود و در صورت درخواست کارفرما توان نامی محرکه بر اساس این حالت انتخاب گردد.

– برای اطمینان از عملکرد پمپ ها در شرایط خواسته شده، سازنده می بایست هر پمپ را جداگانه با آب تست نماید و گواهینامه های تست را ارائه نماید. در گواهینامه تست می بایست منحنی عملکرد، توان جذبی موتور و منحنی بازده نشان داده شود.

– در مواقعی که پمپ می بایست مکش منفی انجام دهد نباید از پمپ های سانتریفوژ استفاده نمود.

– هر پمپ می بایستی پلاک جداگانه ای داشته باشد. در پلاک پمپ می بایست فشار کاری، دبی نقطه کاری، سرعت چرخش و فاکتورهای عملکرد موتور ذکر گردد.

– هر پمپ می بایستی دارای فشار سنج در سمت رانش و مکش باشد.

– پوسته هر پمپ می بایستی دارای شیر فشار شکن باشد.

– کوپلینگ موتور پمپ و سایر اجزا دورانی پمپ می بایستی مجهز به محافظ (گارد) باشد.

چ) موتورهای الکتریکی

–         الکتروموتورها می بایست بر طبق استاندارد NEMA MG-1 باشند.

–         تمام الکتروموتورها می بایست مناسب جهت کارکرد دائم باشند.

–         موتورها نباید سرویس فاکتور کمتر از ۱٫۱۵ داشته باشند.

–         در مواقعی که امکان پاشش آب وجود داشته باشد، الکتروموتورها می بایست از نوع TEFC باشند.

–         در مواقعی که عدم قطعیت در تأمین برق وجود دارد، می بایست منبع قدرت یدکی تأمین شود.

–         وقتی ژنراتور برای تأمین برق الکتروپمپ استفاده می شود، منبع انرژی می بایست الزامات استاندارد NFPA 110 را داشته باشد.

ح) دیزل موتورها

–         موتورهای دیزلی استفاده شده در پمپ های آتشنشانی، می بایست قابل اطمینان، با کیفیت بالا و برای سیستم های آتشنشانی طراحی شده باشد.

–         در حالتی که موتور دیزل انتخاب شده است، می بایست دمای محیط و ارتفاع از سطح دریا مورد توجه قرار گیرد.

–         پمپ و دیزل موتور می بایست توسط کوپلینگ های انعطاف پذیر کوپله شوند.

–         دیزل موتورها می بایست مجهز به گاورنر باشند و قابلیت تنظیم سرعت دیزل بین ۱۰ درصد شات اف و ماکزیمم بار کاری پمپ را داشته باشد.

–         دیزل موتور باید دارای دستگاه خاموش کننده افزایش سرعت Over speed shut-down deviceباشد که وقتی سرعت ۲۰ درصد افزایش می یابد دیزل خاموش گردد.

–         موتور می بایست مجهز به سرعت سنج Tachometer باشد.

–         موتور می بایست داری گیج فشار روغن باشد.

–         موتور می بایست دارای نشانگر دما باشد.

–         تمام نشانگر های کنترلی موتور می بایستی به طور مناسبی به تابلو کنترل متصل گردند.

–         هر دیزل موتور می بایستی مجهز به دو باتری ذخیره باشد.

–         هر باتری می بایستی دو برابر ظرفیت برای نگه داشتن سرعت میل لنگ که توسط سازنده توصیه شده است، دارا باشد.

–         هر دو باتری می بایستی دارای کنتاکتورهای دستی کنترلی باشند تا وارد مدار گردند.

خ) تجهیزات جانبی

–         شیرآلات مکش و رانش می بایستی از نوع دروازه ای OS&Y باشند.

–         درمواقعی که بین قطر فلنج مکش و لوله مکش اختلاف سایز وجود دارد، یک تبدیل خارج از مرکز می بایست استفاده شود.

–         درمواقعی که بین قطر فلنج رانش و لوله رانش اختلاف سایز وجود دارد، یک تبدیل مرکزی می بایست استفاده شود.

پمپ های آتشنشانی می بایستی دارای، شیر فشار شکن پوسته Casing relief valve، شیر تخلیه هوا در خروجی (برای پمپ های دو مکشه اسپلیت کیس) و فشار سنج باشند.

د) پمپ های جاکی Jockey Pumps

–         پمپ های جاکی برای ثابت نگه داشتن فشار در تمام زمانها در سیستم آتشنشانی استفاده می شود.

–         جاکی پمپ باید فشار خروجی کافی داشته باشد تا فشار مورد نظر سیستم محافظتی آتشنشانی تأمین گردد.

–         پمپ های جاکی همچنین از ایجاد ضربه قوچ وقتی پمپ اصلی وارد مدار می شود جلوگیری می کند.

سیستم کنترلی پمپ های آتشنشانی با محرکه الکتریکی

الف) خصوصیات

–         پانل می بایستی به طور ویژه برای کارکرد پمپ های آتشنشانی با محرکه الکتریکی ساخته شوند.

–         تمام سیستم کنترلی باید قبل از ارسال از کارخانه توسط سازنده، مونتاژ، سیم کشی و تست گردند.

–         طراحی سیستم کنترلی می بایست بسیار قابل اطمینان باشد.

–         مفهوم هر لامپ و یا دکمه و مانند آن روی پانل می بایستی به گونه ای نوشته شود که امکان پاک کردن و یا از بین بردن آن نباشد.

ب) پوشش Enclosure

–         پانل می بایستی به طور مطئمنی در برابر قطرات آب محافظت شود (حداقل مطابق توصیه های NEMA و IEC). وقتی که تجهیزات در محیط های بیرون و یا ویژه ای نصب می گردند، درجه حفاظت تابلو می بایستی مناسب باشد.

–         پانل می بایستی کاملاً روی زمین مستقر شود.

–         پانل های نوع ایستاده On stood یا دیواری می بایستی مجهز به تمام تجهیزات لازم جهت نصب باشند.

–         پانل می بایستی به طور مطمئنی قفل شود.

پ) راه اندازی و کنترل

–         راه اندازی و کنترل می بایستی بصورت دستی یا اتوماتیک باشد.

–         کنترلر اتوماتیک باید خود عمل کننده Self-acting برای راه اندازی و محافظت الکتروموتور باشد.

–         وقتی سویچ فشار استفاده می شود، باید سویچی استفاده شود که مستقل از تنظیمات بالا و پایین کالیبر در مدار کنترل باشد.

–         برای تمام پمپ ها و همچنین پمپ جاکی، هر کنترلر باید سویچ فشار جداگانه مخصوص خودش را داشته باشد.

–         برای حالت غیر اتوماتیک، سوئیچ عملکرد دستی روی کنترل پانل باید به گونه ای باشدکه موتور به صورت دستی روشن شود و عملکرد سوئیچ دستی تأثیری بر سوئیچ فشاری نداشته باشد.  سیستم باید به گونه ای باشد تا موقع خاموش کردن دستی، سیستم در حالت کار باقی بماند.

ت) تجهیزات سیگنال و آلارم

–         یک نشانگر قابل رویت باید دسترسی توان در تمام فازها را نمایش دهد.

–         نقص فاز یا برگشت فاز Phase reversal در ترمینال کنتاکتورهای موتور باید مونیتور شود. تمام فازها می بایستی مونیتور شوند.

–         کنترلر باید مجهز به مدارات عملکرد زیر باشد:

الف) کارکرد موتور و پمپ

ب) دو فاز شدن جریان

پ) برگشت فاز

ت) کنترلر به منبع جایگزین Alternative source متصل شده است.

سیستم کنترلی پمپ های آتشنشانی با محرکه دیزلی

الف) خصوصیات

–         کنترلرها می بایست به طور ویژه برای کارکرد پمپ آتشنشانی با محرکه دیزلی ساخته شوند.

–         تمام سیستم کنترلی باید قبل از ارسال از کارخانه توسط سازنده، مونتاژ، سیم کشی و تست گردند.

–         تمام کنترلرها باید دارای علامت Diesel Engine Fire Pump Controller باشند و نام سازنده دستگاه در محل مناسبی درج گردیده باشد.

ب) پوشش

–         کنترلر می بایست تا جایی که عملاً امکان دارد نزدیک دیزل موتور باشد و در کنار آن نصب گردد.

–         کنترلر باید در محلی نصب گردد و یا به طریقی محافظت گردد که امکان خرابی ناشی از پاشش آب از پمپ ها و یا اتصالات نباشد.

–         پوشش باید مطابق استاندارد NFPA 70 باشد.

پ) راه اندازی و کنترل

–         راه اندازی و کنترل می بایستی به صورت اتوماتیک و یا غیر اتوماتیک باشد.

–         منبع تغذیه اولیه کنترلر نباید برق ac باشد.

–         وقتی سیستم کنترل فشار آب استفاده می شود، مدار کنترل باید سوئیچ فشاری داشته باشد که مستقل از تنظیمات بالا و پایین کالیبراسیون باشد.

ت) تجهیزات سیگنال و آلارم

–         برای حالات زیر می بایست نشانگرها و آلارمهای جداگانه ای وجود داشته باشد:

۱) از کار افتادن استارت اتوماتیک موتور

۲) خاموش شدن موتور به خاطر سرعت غیر مجاز Over speed

۳) خرابی باتری.

۴) از کار افتادن شارژر باتری.

۵) فشار بسیار پایین روغن در سیستم روانکاری

۶) دمای سیستم خنک کاری

ث) اتصالات و سیم کشی

–         اجزای سیم کشی کنترلر باید به صورتی باشد که برای کارکرد دائم مناسب باشد.

آزمايش هاي منظم مورد نياز

پمپ هاي آتشنشاني، در هر نوع و اندازه اي نه تنها بايد بطور دوره اي و ترجيحا به روش  روشن شدن خودكار (استارت اتوماتيك) آزمايش شوند بلكه گاه بايد دستي نيز روشن شوند. بعضي مي گويند اين پمپ ها بايد هفتگي آزمايش شوند (مانند آنچه در NFPA20 آمده است( و بقيه مي گويند پمپ هاي ديزل، هفتگي و پمپ هاي الكتريكي، ماهانه نيازمند آزمايش هستند. اين آزمايش ها شامل آزمون راه اندازي و كاركردي (بدون جريان آب) هستند، مانند روشن كردن خودرو در يك صبح زمستاني خيلي سرد. درباره زمان اين آزمايش ها نيز نظرها متفاوت است اما به نظر بعضی کارشناسان خبره ۳۰ دقيقه براي پمپ هاي ديزل و ۱۵-۱۰ دقيقه براي پمپ هاي الكتريكي (در هر نوع پمپ در سرعت نامي و دماي كاري عادي). فصل پنجم “استاندارد NFPA25، با نام بازرسي، آزمايش و نگهداري سيستم هاي اطفاء حريق بر مبناي آب” (ويرايش ۱۹۹۸) شامل محدوده كاملي از آزمون هاي پيشنهاد شده و دوره تكرار آنهاست. NFPA25 راهنمايي هاي خوبي در هر مورد دارد.

آزمايش جريان آب

همه پمپ هاي آتشنشاني بايد دست كم بطور سالانه در شرايط جريان آب كامل آزمايش شوند و ويژگي هاي آنها در شرايط دبي صفر، نقطه نامي و بيشترين خروجي اندازه گيري شود. به دليل اين كه امكان دارد كارايي پمپ به تدريج كاهش يابد يا در اثر آسيب هاي موقت در مخزن آب مشكل ايجاد شود، به كمك نتايج سالانه آزمايش جريان آب مي توان به دقت اين مشكلات را نشان داد و پيش از نياز به وجود پمپ ها در شرايط اضطراري، به حل اين مشكلات كمك كرد. اكنون بسياري از كارخانجات و مجتمع هاي صنعتي و ساختماني از پيمانكاران مستقلي كه در زمينه آزمايش هي پمپ هاي آتش نشاني تخصص دارند، بهره مي گيرند. اين پيمانكاران در زمينه قطعات يدكي و چگونگي انجام اين آزمايش ها تخصص دارند و به نتايج خوبي رسيده اند.

پمپ هاي آتشنشاني خيلي بزرگ داراي ابزار اندازه گيري جريان هستند تا آزمايش جريان بتواند بدون هدر رفتن هزاران گالن آب در دقيقه به سهولت انجام شود. از دبي سنج براي اندازه گيري نرخ جريان آب در يك سيستم بازچرخش استفاده مي شود. معمولا پمپ هاي آتشنشاني با دبي هاي نامي بيش از gpm 2500 براي آزمايش دبي سنج دارند، اگرچه ممكن است پمپ هاي كوچك نيز نياز به دبي سنج داشته باشند. گاهي اوقات شرايط نصب، امكان تخليه نرخ جريان كل را فراهم نمي كند.

بازرسي كامل واحد

پمپ هاي آتشنشاني بايد دست كم هر هفته براي كنترل شرايط عمومي پمپ، محرك و كنترلر، بازرسي (و راه اندازي) شوند. بازرسي بايد شامل خود پمپ، ياتاقان ها، محفظه آب بندي، مكش مخزن آب و رانش، صافي ها، كارايي پمپ، آژيرهاي قطع برق، مخازن سوخت و منابع تغذيه الكتريكي باشد. محدوده بازرسي پمپ هاي آتش نشاني ديزل و بنزيني بايد شامل باتري ها، سطح روغن، سيستم خنك كننده، تسمه ها و شيلنگ ها، و شرايط مكانيكي عمومي موتور باشد. محرك ديزل هاي آتش نشاني، مانند خودرو يا كاميون، به تنظيم ساليانه و ديگر نگهداري هايي كه توسط سازنده مشخص شده است، نياز دارد و يك مكانيك ديزل متخصص بايد اين كار را انجام دهد.

تمام كاركردهاي كنترلر پمپ آتشنشاني بايد حداقل ساليانه آزمايش شوند. سازنده كنترلر مي تواند متخصص محلي را براي كمك در انجام اين آزمايش ها، معرفي كند. پس از پايان آزمايش ها، بايد گزارشي از آزمون شامل آزمايش هاي انجام شده و تنظيم همه ابزارهاي داراي تاخير زماني تهيه شود. گزارش بايد شامل نتايج آزمايش كاركرد پمپ، محرك و كنترلر باشد. مقايسه نتايج سال به سال مي تواند مشكلات را پيش از جدي شدن آن آشكار سازد.

آزمايش پذيرش

مولفين و بيشتر بيمه گذاران و مراجع داراي قدرت اجرايي موافقند كه تست پذيرش براي يك پمپ آتشنشاني مشخص در هر سيستم نصب شده جديد، ضروري است. NFPA20 آزمايش هاي پذيرش يك پمپ آتش نشاني تازه نصب شده را لازم مي داند و در فصل ۱۱ (ويرايش ۱۹۹۹) معيار مشخصي را ارائه مي دهد.

“آزمون سه نقطه اي” و منحني مشخصه پمپ، يك آزمون پايه اي براي كمترين نرخ جريان است كه البته مولفين پيشنهاد مي كنند كه در آزمايش هاي پذيرش، پنج نقطه مورد آزمايش برداشت شود.

واحد كنترل پمپ آتشنشاني نيز در آزمايش پذيرش داراي مراحلي است. NFPA20 شش استارت دستي و شش استارت خودكار و يك حداقل زمان كاركرد پنج دقيقه اي براي محرك پمپ مي خواهد.

پمپ هاي آتشنشاني الكتريكي نيز بايد با اندازه گيري ولتاژ و جريان الكتريكي در شرايط جريان مختلف، آزمايش شوند. NFPA20 (ويرايش ۱۹۹۹) اينك خواستار وجود ولتمتر و آمپرمتر در كنترلر براي انجام ايمن اين آزمايش ها مي باشد. پمپ هاي ديزل بايد توسط هر دو مجموعه باتري روشن شوند. پمپ هاي آتشنشاني در طول مدت (كل) انجام اين آزمايش ها بايد دست كم ۶۰ دقيقه كار كند.

متخصصان پمپ آتشنشاني، شامل سازندگان و نصب كنندگان، آزمايش هاي پذيرش را به طور متداول انجام مي دهند. اگر پروانه پمپ بطور اشتباهی نصب شده باشد يا در مسير مكش، انسداد وجود داشته باشد، آزمايش پذيرش، موقعيت خوبي براي يافتن اين مشكلات است.

پمپ هاي آتشنشاني كمي گران هستند ولي براي مكان هايي كه به تقويت فشار آب نياز دارند يا تغذيه آب عمومي ندارند، بسيار ارزشمند هستند.

اينگونه سرمايه گذاري به مراقبت هاي ويژه اي نياز دارد، چنان كه شايد پمپ هاي نصب شده و نگهداري شده سال ها قابل استفاده باشند.