صفحه اصلی  پارکینگ


پارکینگ

پارکینگ نگین رازی در 5 طبقه با  ظرفیت حدودا 1000 اتومبیل طراحی شده است. شماره پلاک خودروها پس از ورود به پارکینگ به صورت اتوماتیک ثبت شده است. سیستم تهویه هوشمند از امكانات پارکینگ نگین رازی است. این سیستم دائما میزان ‌CO هوا را سنجیده و به طور خودکار عمل تهویه هوا را انجام می‌دهد. وجود 5 دستگاه آسانسور، 5 دستگاه رمپ در کل طبقات و سيستم اطفاي حريق از دیگر تجهیزات پارکینگ نگین رازی هستند.