صفحه اصلی  اخبار
کد : 003تاریخ : 16/11/1396

۱۴ دستگاه درپرونده پلاسکو مقصر هستند

جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران می‌گوید براساس گزارش هیأت کارشناسان پرونده پلاسکو،۱۴ دستگاه و نهاد خصوصی،عمومی و دولتی مقصر شناخته شدند

منبع: ایسنا